e-mail

biuro@computel.pl

Skontaktuj się z nami:

e-mail
nr telefonu
pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

 

Uzyskaj pomoc w finansowaniu inwestycji

 

Chcesz rozpocząć inwestycję służącą poprawie efektywności energetycznej?

 

Skorzystaj z kompleksowej pomocy w obsłudze wniosków dotacyjnych oraz pożyczkowych.

 

W ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą z bogatym doświadczeniem.

 

Pozyskujemy środki zarówno z dofinansowań krajowych jak i środków unijnych.

 

 W Polsce wsparcie na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Instytucje te wspierają przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w polskich jednostkach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub zwrotną (np. pożyczkę).

 

 

Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:

 • Audyty energetyczne i efektywności energetycznej (np. źródeł ciepła, linii ciepłowniczych, budynków przemysłowych, procesów technologicznych);
 • Termomodernizacja budynków.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią;
 • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu;
 • Modernizacja procesów przemysłowych;
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
 • Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła)
 • Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz energetyczne wykorzystanie OZE
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Montaż / modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Pozostałe prace związane z modernizacją / wymianą źródła energii

 

Oprócz funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW, beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną mogą także liczyć na dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowego Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji
z źródeł zewnętrznych.

 

 

Created in WebWave CMS